Marzhan Kozhanova Toktarbekovna

City: Almaty Dostyk

Department: Paediatrics

Schedule:

Monday to Wednesday: 09:00 to 12:00