Serik Aitkhozhin Bolatovich

City: Aktau Almaty Dostyk Karaganda Kazybek bi Pavlodar Taraz

Department: Radiology

Schedule:

Monday through Friday

From 10:00 to 18:00